【ETF快報】三星資產推出全港首隻FANG+ ETF(2814)

日期:2021-05-25
更新時間:9:25:23

三星資產推出全港首隻FANG+ ETF,股票代碼﹕2814 HK(港元櫃台)/ 9814 HK(美元櫃台),2021年5月25日上市。

FANG+代表美國上市十隻領先既科技股票,CNBC金融名嘴Jim Cramer係2013年叫Mad Money既節目上提出FANG呢個名詞,即係代表Facebook、Amazon、Netflix、Google(現時母企為Alphabet),後來佢又再係2017年個陣加左Apple落去,成為FAANG。Fang係英文代表尖牙既意思,當時Jim Cramer出呢個名詞係佢認為呢幾間公司會係未來增長最好的科技公司。而紐約交易所(NYSE)母公司洲際交易所(ICE)亦係2017年個陣出左一條FANG+指數,呢條指數除左有啱啱所講個5間公司既股票外,仲加上5隻大型科技股包括Tesla、Nvidia、Twitter、百度同阿里巴巴。呢條指數就係追呢10間巨型科技公司,8間係美國,2間係中國,而每隻股票既比重係每季會重新調整為10%(每年3、6、9同12月)。截至2021年4月30日為止,呢條指數由基數日起(2014年9月19日)升左582.6%,比起同期既道指(+129.1%)、納指(228.9%)同恒指(+47.26%)做好成一大截。 (資料來源﹕彭博,截至2021年4月30日)

三星資產係繼2018年出左隻追縱全球最大約30隻中國互聯網公司既三星中國龍網ETF -2812(即易發容易)外,今年繼續推出「易發」科技系列,係5月25日會推出股票編號為2814 (易發一世)既三星NYSE FANG+ETF。投資者同時投資2812同2814就可以捕捉到全球兩大科技大國領先既科技股。雖然最近科技股表現比起其他板塊較為落後,但係科技板塊始終都係未來大既投資主題,投資者不妨趁科技股調整時分階段吸納,係享受科技帶比我地既生活方便之外,亦都可以捕捉未來科技股既投資機會。


重要資料
•投資涉及風險,產品價格可升可跌,投資者可能會損失投資本金。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。
•三星 NYSE FANG+ ETF為三星 ETF 信託的子基金,其投資目標是提供在扣除費用及開支前緊貼近 NYSE®️ FANG+™️指數(「相關指數」)表現的投資成績。該子基金可能面對若干主要風險因素,例如美國市場科技行業集中風險、科技主題風險、多櫃台風險、非必需消費品行業風險、等值加權指數風險、與預託證券相關的風險等。請注意,以上列出的投資風險並非詳盡無遺。投資者應在作出任何投資決定前詳細閱讀產品章程及產品資料概要,以了解包括產品特性及風險因素等詳情。
•此資訊僅供參考,並不構成推介要約或招攬購買任何產品,投資者切勿單憑此資訊作任何投資決定。
•投資決定是由閣下自行作出的, 除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋該產品適合閣下的的財務情況、投資經驗及目標,否則閣下不應投資在該產品。
•此文件資訊由三星資產運用(香港)有限公司(SAMHK)編制,並未經香港證監會審核。

相關評論

相關評論